3lines

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Loại bỏ tất cả các hộp chắp hai cặp số hoặc chữ bằng nhau, làm điều đó một cách cẩn thận vì nó phụ thuộc cũng như bất kỳ tab bạn có thể để lại mà không parejita ...