3D worm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các cổ điển xuất sắc mệnh điện thoại di động một 'con rắn' bây giờ với sự tham gia một con sâu mà sẽ ăn táo để cấp độ tiếp theo và kiếm được điểm mà không cần chạm vào các bức tường hoặc chính mình. táo xanh sẽ làm giảm chiều dài.