3d superball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi này là rõ ràng, bạn sẽ có được điểm đá bóng đi vào vùng trắng. Đối với giờ làm thêm trong khi bấm vào những con số mà sẽ xuất hiện.