3D sudoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là để lấp đầy toàn bộ bảng điều khiển đặt tất cả các số 1-9 mà không lặp lại cả các hàng, cột và các khu vực 3x3 bóng mờ. Lúc đầu, nó có thể có vẻ phức tạp nhưng nó không phải là như vậy.