3D Sokoban

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển bóng để kéo những tảng đá và đặt chúng trong các khu vực được đánh dấu màu cam.