3D Net Blazer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba ném từ mọi góc độ chụp, bắt bóng bằng cách nhấn "Space" và nhấn nó hai lần để khởi động.