3D Mountain Bike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức thực tế của phong cảnh của trò chơi này đứng trên một xe đạp leo núi. Hãy lần tốt ở từng giai đoạn và có được những ngôi sao đường đi.