3D Micro Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý tàu và bắn bằng cách sử dụng chuột, với những 'không gian' bạn phanh. Nhận các cuộc tấn công đặc biệt và sử dụng chúng với các phím mà nói với bạn, bạn cũng có thể nhận được những cải tiến về tốc độ chụp.