3D logic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia tất cả các cặp màu sắc giống hệt nhau bằng cách drag chuột làm cho một con đường. Hãy cẩn thận không để phá vỡ bất kỳ công đoàn và kiểm tra. Nghe có vẻ đơn giản nhưng các màn hình rất phức tạp.