3D Logic 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là đơn giản, kết nối hai hình vuông cùng màu bằng cách kéo chuột. Nếu bạn sai để làm cách nào để xóa làm tương tự nhưng bằng cách đồng thời nhấn Ctrl.