3D Jetski Racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn và tùy chỉnh jetski của bạn và eligas thí điểm. Tham gia vào các cuộc đua ly kỳ trong các kịch bản khác nhau consigiendo có được bàn thắng đầu tiên, sử dụng con trỏ và sử dụng các đường dốc để đạt tốc độ thêm.