Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lái xe trên đường cao tốc trong tìm kiếm các mục tiêu của bạn để va chạm với họ và làm cho họ ra khỏi đường.