Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chiếc xe cảnh sát đậu ở nơi đỗ xe mà bạn chỉ ra. Maneuver cẩn thận không để va chạm với xe khác.