Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một thợ săn xác ướp tại Ai Cập. Bắn thiện xạ nỏ của bạn rất nhanh chóng hoặc bị giết.