360 degree

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển hai cánh, xung quanh vòng tròn, sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo bóng và phá hủy các khối. Tiêu diệt tất cả để cấp độ tiếp theo, bạn cũng có thưởng hay hình phạt.