Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp ninja này để nhận tất cả các cuộn bị mất thông qua các thành phố, tôi bảo vệ bạn chống lại các kẻ thù xuất hiện bạn.