3 Foot Ninja II

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

ninja này phải giúp đỡ người dân của mình để đánh bại các ninja đột biến đó đã xâm chiếm và đã bắt cóc công chúa. Phải mất thời gian để tải.