247 minigolf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là đơn giản, hoàn thành 18 lỗ minigolf với số lượng tối thiểu có thể có của đột quỵ. Sử dụng chuột để chọn hướng và sức mạnh của bắn, và nhấn vào nút bên trái sẽ giúp bạn bằng tiền mặt.