247 Bombs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức một phiên bản mới của Bomberman, nơi quả bom để bạn hoàn thành tất cả kẻ thù của bạn trước khi họ làm. Tiền thưởng và các mặt hàng thu thập rằng sẽ cải thiện kỹ năng của bạn.