2112 Cooperation 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn tiếp cận việc phát hành đồng hành của bạn thông qua tất cả các hành lang của các phòng thí nghiệm và tìm kiếm mỗi phòng. Giết những kẻ thù đang cố gắng để giết bạn.