2112 Cooperation 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những cuộc phiêu lưu tiếp tục ... cuối cùng = điên rồ trong phòng thí nghiệm nhưng ai đó đang theo dõi bạn và cô lập đối tác của bạn. Bạn phải phát hành nó và lấy thuốc giải độc.