18 Wheeler 3d

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu để lái xe một chiếc xe tải theo những lời khuyên đó cung cấp cho bạn các tài xế xe tải. Hãy cẩn thận khi vận động và không nhấn bất kỳ xe.