13 Days

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Như tiêu đề trò chơi gợi ý sẽ dành 13 ngày trong địa ngục, cố gắng để tồn tại chụp zombies trước khi họ nhận được để tấn công bạn. Sử dụng chuột để bắn, với những con số thay đổi vũ khí và load lại R.