123 go!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức xe mô tô đua này, bạn phải vượt qua sáu đối thủ cạnh tranh. Bạn phải nhận được để các trạm kiểm soát trước khi thời gian chạy ra ngoài để tiếp tục thử nghiệm.