12 Yards Penalty

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bóng đá trò chơi, nơi bạn phải chọn thủ môn mà bạn phải đối mặt trong buổi chụp hình phạt của bạn tùy thuộc vào mức độ khó khăn mà bạn muốn.