100M Hurdles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia Thế vận hội Olympic ở hàng rào kiểm tra 100 mét, kiểm soát sức mạnh của nhảy và bắt đầu nhảy khi.