1 Will Survive

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai vương quốc tranh giành quyền lực trong khu vực và chỉ có thể là một người chiến thắng. Với vàng bạn nhận được doanh trại được xây dựng và công trình khác, tạo ra một đội quân có khả năng đánh bại đối diện.