1 Star Ship

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

tàu trò chơi trong cuộn dọc, sử dụng chuột để di chuyển tàu của bạn và giữ nút trái để bắn. Khi bạn nhận được vũ khí mới sẽ được kích hoạt khi kẻ thù là ở góc chụp.