007 Charles 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Obama và Thái tử Charles cùng nhau trên một nhiệm vụ chống khủng bố vũ trang cho răng. Sử dụng những chiếc xe để ẩn đi khi nạp vũ khí của bạn.